Sundhedscenter Skive tilbyder netværksgruppe for kvinder, som er midt i livet, og som har følger efter en blodprop, blødning eller anden sygdom i hjernen.

Målgruppen
Kvinder, der aldersmæssigt er midt i livet, 30 til 60 år, og har følgevirkning efter en hjerneskade.

Det er for kvinder, som efter afsluttet undervisningstilbud og kommunal genoptræning oplever, at de fortsat har vanskeligheder med at få familie-, fritids- og arbejdslivet til at fungere tilfredsstillende.


Formål
At deltagerne får mulighed for:

  1. Social kontakt med ligestillede og dermed mulighed for at dele erfaringer med andre i en tilsvarende situation.
  2. At danne netværk.
  3. At arbejde med accept og erkendelsesprocessen.

 

Indhold
Med udgangspunkt i deltagernes behov, vil hjerneskadekoordinator Hanne Sandgaard og ergoterapeut Else Albrechtsen stå for et fagligt oplæg. Der kan ad hoc inddrages andet fagpersonale. Deltagerne introduceres blandt andet til strategier og redskaber til hensigtsmæssig energiforvaltning, hjerneskadetræthed, accept og struktur til at håndtere hverdagen.


Sted
Sundhedscenter Skive, Resenvej 25 - plan 3, 7800 Skive.


Tid
Gruppen mødes ca. 1. gang månedlig.


Henvisning
Der er løbende optag i gruppen. For nærmere oplysning kontakt hjerneskadekoordinator Hanne Sandgaard tlf.: 20343074 e-mail: hasa@skivekommune.dk eller sundhedscenter@skivekommune.dk

Publiceret 28-07-2017