Sundhedscenter Skive tilbyder netværksgruppe for mænd i den erhvervsaktive alder, som har følger efter en blodprop, blødning eller anden sygdom i hjernen.

Målgruppe
Mænd i den erhvervsaktive alder, 30-60 år som har følgevirkning efter en hjerneskade. Det er for mænd med en høj arbejdsidentitet. Mændene kan være tilbage i ordinære jobs, skånejobs eller arbejdsprøvning. Efter at have afsluttet undervisningstilbud og kommunal genoptræning oplever de fortsat vanskeligheder med at få familie- fritids- og arbejdslivet til at fungere tilfredsstillende.

Formål
At deltagerne får mulighed for

  • Social kontakt med ligestillede og dermed mulighed for at dele erfaringer med andre i en tilsvarende situation
  • At danne netværk
  • At arbejde med accept og erkendelsesprocessen
  • At undgå tilbagefald i gamle vaner

Indhold
Med udgangspunkt i deltagernes behov, vil enten hjerneskadekoordinator Hanne Sandgaard, ergoterapeut Else Albrechtsen eller psykolog Jan Holmgaad Nielsen stå for et fagligt oplæg. Der kan ad hoc inddrages andet fagpersonale. Deltagerne introduceres blandt andet til strategier og redskaber til hensigtsmæssig energiforvaltning, hjerneskadetræthed, accept og struktur i hverdagen.

Sted
Sundhedscenter Skive, Resenvej 25 - plan 3, 7800 Skive.

Tid
Gruppen mødes ca. 1. gang månedlig.

Henvisning
Der er løbende optag i gruppen. For nærmere oplysning kontakt hjerneskadekoordinator Hanne Sandgaard på tlf.: 20343074 eller mail:
hasa@skivekommune.dk eller sundhedscenter@skivekommune.dk

Publiceret 30-11-2015