Til dig, der har følger efter en senhjerneskade. Du kan have afasi, svært ved at finde ordene, tale langsomt eller nedsat koncentration eller hukommelse.

Dine pårørende er meget velkomne.

Du får muligheden for:

  • at opleve glæde ved at synge
  • at bruge din stemme
  • at bruge dit sprog
  • at styrke din koncentration
  • at have hyggeligt samvær med andre i samme situation

Fællessangen er ledet af Hanne Poulsen. Efter sangen er der mulighed for at købe kaffe. Der vil være frivillige fra Hjerneskadeforeningen tilstede.

 

Publiceret 14-12-2017