Hjerterehabilitering er et samarbejde mellem hjertemedicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg og Silkeborg samt Sundhedscenter Viborg, Skive og Silkeborg, hvor forebyggelse og en sundhedsfremmende indsats er en del af den samlede behandling af hjertekarsygdom. Formålet er at give dig redskaberne til at tilegne dig og vedligeholde en hjertesund livsstil og til at genvinde psykisk og social trivsel.

Forløbet indeholder:

  • Indledende samtale med afklaring af problemstillinger, behov og mål for forløbet samt en fysisk test.
  • Fysisk træning 2 gange ugentligt i 8-12 uger. Herunder afprøvning forskellige træningsformer, forbedre kondition og styrke.
  • Undervisning i hjertesygdom, medicin, kost, motion, psykisk reaktion med mere for dig og din nærmeste pårørende.
  • Introduktion til Hjerteforeningen.
  • Mulighed for individuel diætbehandling og hjælp til rygestop.
  • Slutsamtale efter endt træningsforløb med afklaring af mål og handleplaner samt fysisk test.
  • Efter slutsamtalen sendes der besked til hjertemedicinsk ambulatorium, og du vil blive indkaldt til en afsluttende samtale med læge og sygeplejerske. Her afrundes dit hjerterehabiliteringsforløb, og der sendes besked til din praktiserende læge, som er ansvarlig for det videre forløb.

Et samarbejde mellem:

de hjertemedicinske afdelinger på Viborg og Silkeborg Regionshospitalet  samt Sundhedscenter Viborg, Sundhedscenter Skive og Sundhedshuset i Silkeborg.

 

                             
                                               

Telerehabilitering - borgere med hjertesvigt

To personer i samtale

Publiceret 19-10-2018