Hjerterehabilitering er et samarbejde mellem hjertemedicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg og Silkeborg samt Sundhedscenter Viborg, Skive og Silkeborg, hvor forebyggelse og en sundhedsfremmende indsats er en del af den samlede behandling af hjertekarsygdom. Formålet er at give dig redskaberne til at tilegne dig og vedligeholde en hjertesund livsstil og til at genvinde psykisk og social trivsel.

Forløbet indeholder:

  • Indledende samtale med afklaring af problemstillinger, behov og mål for forløbet samt en fysisk test.
  • Fysisk træning 2 gange ugentligt i 8-12 uger. Herunder afprøvning forskellige træningsformer, forbedre kondition og styrke.
  • Undervisning i hjertesygdom, medicin, kost, motion, psykisk reaktion med mere for dig og din nærmeste pårørende.
  • Introduktion til Hjerteforeningen.
  • Mulighed for individuel diætbehandling og hjælp til rygestop.
  • Slutsamtale efter endt træningsforløb med afklaring af mål og handleplaner samt fysisk test.
  • Efter slutsamtalen sendes der besked til hjertemedicinsk ambulatorium, og du vil blive indkaldt til en afsluttende samtale med læge og sygeplejerske. Her afrundes dit hjerterehabiliteringsforløb, og der sendes besked til din praktiserende læge, som er ansvarlig for det videre forløb.

Et samarbejde mellem Hjertemedicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg og Silkeborg samt Sundhedscenter Viborg, Skive og Silkeborg

Hjertemedicinsk ambulatorium
Regionshospital Viborg
Hospitalsenhed Midt
Heibergs Allé 2, 8800 Viborg
Tlf.: 7844 8210
Hjertemedicinsk ambulatorium
Regionshospital Silkeborg
Hospitalsenhed Midt
Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg
Tlf.: 7841 7123
Sundhedscenter Viborg
Toldboden 1, 8800 Viborg
Tlf.: 8787 6092
sundhedscenter@viborg.dk
Sundhedscenter Skive
Resenvej 25 - plan 3, 7800 Skive
Tlf.: 9915 7300
sundhedscenter@skivekommune.dk
Sundhedshuset Silkeborg
Toldbodgade 29, 8600 Silkeborg
Forløbskoordinator
Tlf.: 29106149
sundhedshuset@silkeborg.dk

Publiceret 17-07-2018