Når du skal til genoptræning er der regler for, hvornår du har ret til at blive kørt, hvornår du kan få udbetalt kørselsgodtgørelse, og hvornår du selv skal betale for kørsel.

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til træning.

Hvis du modtager pension

  • Du kan blive kørt til genoptræning, hvis din helbredstilstand er så dårlig, at du ikke selv kan komme til træning.
  • Hvis du selv sørger for transporten, kan du få udbetalt kørselsgodtgørelse, hvis udgiften med det billigste, offentlige transportmiddel overstiger 42 kr. tur/retur.

Hvis du ikke modtager pension

  • Du kan blive kørt til genoptræning, hvis din tilstand udelukker kørsel med offentligt transportmiddel.
  • Hvis du selv sørger for transporten og har mere end 50 km til træningsstedet, kan du få udbetalt kørselsgodtgørelse, hvis udgiften til det billigste, offentlige transportmiddel overstiger 100 kr. tur/retur.

Ansøgningsskema til kørselsgodtgørelse afleveres eller sendes til Sundhedscenter Skive, Resenvej 25, plan 3, 7800 Skive.

Aftale om kørsel:
Kørsel aftales med den terapeut, du skal træne hos. 

Begrænsninger vedrørende kørselsgodtgørelse:
Vælger du et genoptræningssted i en anden kommune, ydes der kørselsgodtgørelse svarende til det, du er berettiget til, hvis du træner i Sundhedscenter Skive.

Publiceret 23-10-2018