Hvis du har været ude for en ulykke eller haft et akut opstået sygdomsforløb, som har svækket dine fysiske funktioner væsentligt, og du i den forbindelse IKKE har været indlagt på et hospital, kan du få hjælp til at genoptræne dit funktionsniveau.

Der er forskellige muligheder alt efter om du er:

 

Publiceret 13-01-2020