Hvis du har været ude for en ulykke eller haft et akut opstået sygdomsforløb, som har svækket dine fysiske funktioner væsentligt, og du i den forbindelse ikke har været indlagt på et hospital, kan du få hjælp til genoptræning af dine funktioner.

Genoptræningen kan kun bevilges, hvis du ikke har andre muligheder eller hvis du har et særligt behov. Genoptræning bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering af en terapeut. Hvis du selv kan træne enten hjemme, hos privatpraktiserende terapeuter, i klubber, motionscentre, gymnastik- og idrætsforeninger eller andre frivillige tilbud, tilbydes du ikke kommunal genoptræning.

Genoptræning omfatter et særligt tilrettelagt målrettet, og tidsafgrænset træningsforløb, som har til formål, at du så vidt muligt genvinder dine fysiske funktioner. Forebyggelsestilbud indgår som en integreret del af tilbuddet. Det kan handle om hjælp til rygestop eller sunde alkohol-, kost- og motionsvaner.

Anmodning om genoptræning kan komme fra dig selv, din læge, hjemmeplejen eller andre. Når vi har modtaget din henvendelse vil den blive vurderet og du vil eventuel blive indkaldt til en forundersøgelse, hvor en terapeut vil afdække om, du kan bevilges et genoptræningsforløb.

Publiceret 13-01-2020