Folketinget vedtog den 24. maj 2018 lov om indførelse af udvidet frit valg til genoptræning efter SUL §140.

Loven betyder, at du har mulighed for at vælge en privat leverandør af til genoptræning i stedet for det kommunale tilbud. Loven gælder dog kun, hvis kommunen ikke kan tilbyde start af genoptræningsforløbet inden for 7 kalenderdage efter, at du er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan.

Hvis du ikke tilbydes genoptræning inden for de 7 kalenderdage, så skal kommunen oplyse dig om muligheden for frit valg af privat leverandør. Det frie valg forudsætter, at KL har indgået aftale med en privat leverandør omkring den type genoptræning, som hospitalet henviser til.

KL arbejder på højtryk med at udarbejde kontrakter med private leverandører, men det er ikke muligt at indgå aftaler med virkning fra 1. juli. 2018

Du kan følge udviklingen i KL’s arbejdet med at lave kontrakter via dette link: http://www.fritvalgservice.dk/

 

Publiceret 13-01-2020