Formålet er, at du så hurtigt som muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet

 • Du bliver undersøgt og vurderet af en fysioterapeut
 • Du får et relevant og individuelt tilrettelagt program for din træning
 • Du får en professionel kickstart til en sundere livsstil i form at tips og idéer til vaneændringer, der holder
 • Du bliver opmærksom på dine arbejdsstillinger og arbejdsvaner
 • Du kan modtage arbejdsrettet rådgivning/vejledning i forhold til din aktuelle fysiske problemstilling

Praktiske oplysninger

 • Træningen foregår i KCL Motion, Skyttevej 12-14, 7800 Skive
 • Træningen foregår på hverdage mellem kl. 8 og 12
 • Du kan deltage i tilbuddet frem til raskmelding, dog maksimum i 3 måneder
 • Du har pligt til at møde på de aftalte tidspunkter
 • Afbud i tilfælde af sygdom eller andet skal meldes senest 15 minutter før aftalt træningstidspunkt til Klar Igen på
  tlf.: 5152 7423
 • Din sagsbehandler vil blive orienteret om dit fremmøde
 • Fysioterapeuten kan udarbejde en vurdering af træningsforløbet til din sagsbehandler efter endt forløb.Vurderingen kan indgå i dit videre forløb

Tilbud om sundhedssamtale

Du har mulighed for at få en samtale med en sundhedsmedarbejder.

Samtalen er et tilbud til dig, hvis du gerne vil ændre vaner i forhold til Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Til sundhedssamtalen kan du få tips og idéer til at ændre dine vaner. Du har også mulighed for at få målt BodyAge, BMI, blodtryk og taljemål.

Publiceret 18-09-2017