Er du mellem 65 år og 74 år og er din livssituation ændret grundet:

 • Dit helbred og eventuelt helbredsmæssige begrænsninger i hverdagen.
 • Depression eller angst.
 • Alvorlig sygdom.
 • Ophør på arbejdsmarkedet.
 • Følelsen af ensomhed.
 • Mangler nogen at være sammen med og dele interesse med.
 • Dødsfald blandt nærtstående personer.
 • Andet der fylder i hverdagen.

Så tilbyder Skive Kommune en eller flere samtaler med en forebyggende sygeplejerske fra Sundhedscenteret.

Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller.


Samtalen fokuserer på, at du oplever en positiv ændring i hverdagen ved:

 • At give dig mulighed for at tale om det, du oplever som værende svært.
 • Sammen med dig at finde ud af hvilke aktuelle muligheder der er.
 • At finde ud af hvad du kan gøre som eventuel kan føre til en positiv ændring.


Kontakt:

De forebyggende medarbejdere på hverdag mellem kl. 8 og 9 på tlf.: 99157310. 

Publiceret 04-08-2017