Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?
Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig, der er over 75 år.

Det er dig, der bestemmer, hvad der skal tales om. Eksempelvis kan vi tale om tryghed og trivsel i din hverdag, herunder:

 • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre.
 • Din hverdag med hverdagens gøremål.
 • Dit helbred og eventuelle helbredsmæssige begrænsninger i din hverdag.
 • Dit humør, dine interesser og ønsker, samvær og
  fællesskab med andre.
 • Din fysiske aktivitet - motion og bevægelse.
 • Din boligsituation.
 • Din familie- og arbejdsmæssige baggrund.
 • Råd og vejledning om kommunale tilbud og frivillige
  aktiviteter i dit lokal område.
 • Viden om hvor du skal henvende dig, hvis du får brug for hjælp.
 • Tab af nærtstående personer.

Praktiske oplysninger:
Ønsker du et forebyggende hjemmebesøg, er du meget velkommen til at kontakte os:

Telefon 99157310 på hverdage mellem kl. 8.00 og 9.00 eller pr. mail: sundhedscenter@skivekommune.dk.


Ifølge serviceloven skal kommunen tilbyde alle borgere over 75 år, som ikke modtager personlig og praktisk hjælp,
forebyggende hjemmebesøg.

Samtalen varetages af en forebyggende medarbejder, der er sygeplejerske. Medarbejderen har tavshedspligt.

Den forebyggende medarbejder kan ikke bevilge ydelser som eksempelvis hjemmehjælp.


Du modtager brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg:

 • det år du fylder 75 år
 • når du er 80 år og derover
 • ca. 8 uger efter du har mistet din ægtefælle.
 • 76-79 årige skal selv henvende sig for besøg.

 

Publiceret 04-08-2017