Er du mellem 65 år og 79 år og er din livssituation ændret grundet:

  • Er dit helbred dårligt og oplever du helbredsmæssige begrænsninger i hverdagen?
  • Er du trist i hverdagen?
  • Er ophør på arbejdsmarkedet en svær overgang?
  • Er du ofte alene og mangler du nogen at være sammen med?
  • Har du mistet en nærtstående?
  • Er din ægtefælle syg eller er din ægtefælle kommet på plejehjem?
  • Er der andet der fylder i hverdagen?

Hvis du kan genkende en eller flere af overstående punkter tilbyder Skive Kommune en eller flere samtaler med en forebyggende sygeplejerske fra Sundhedscentret.

Samtalen kan foregå enten på sundhedscentret eller i dit hjem.

Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller.

Samtalen fokuserer på, at du oplever en positiv ændring i hverdagen ved:

  • At give dig mulighed for at tale om det, du oplever som værende svært.
  • At sygeplejersken sammen med dig finder ud af, hvilke aktuelle muligheder der er.
  • At finde ud af, hvad du kan gøre, som måske kan føre til en positiv ændring

Publiceret 05-11-2019