Til dig der har vanskeligt ved at klare hverdagens gøremål

 

Hvem kan få bevilget vedligeholdende træning?

Borgere, der:

 • bor i Skive Kommune.
 • på grund af almindelig aldring eller kronisk sygdom har vanskeligt ved at klare hverdagens gøremål.
 • ikke selvstændigt er i stand til at træne i for eksempel et motionscenter, men har behov for støtte og vejledning af uddannede træningsmedarbejdere.

 

 

Hvordan kommer jeg i gang?

 • Kontakt Sundhedscenter Skive, tlf.: 9915 7300 eller  Træningscenter Møllegården, tlf.: 9614 5123.
 • En ergo- eller fysioerapeut vil lave en individuel vurdering af dit træningsbehov. 
 • Hvis du bliver bevilget træning, vil terapeuten sammen med dig udarbejde et træningsprogram ud fra dine ønsker og mål.
 • Træningen foregår individuelt eller på hold, enten i træningssal eller i varmtvandsbassin.
 • Dit træningsbehov vil løbende blive vurderet - første gang efter 3 måneder - derefter minumum hvert halve

 

 

Praktiske oplysninger

 • Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra træningscenteret.
 • Du kan efter en individuel vurdering blive bevilget kørsel/ledsagelse til og fra træning mod egenbetaling.
 • Træningen er gratis.

 

Publiceret 07-08-2017