Sundhedscenter Skive vil i en projektperiode på 2 år arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme på en ny og anderledes måde i lokalområder i Skive Kommune.

Baggrunden for projektet er, at Sundhedsprofilen "Hvordan har du det" viser, at Skive Komme på en række områder har sundhedsmæssige udfordringer i forhold til rygning, fysisk inaktivitet, overvægt, kroniske sygdomme, trivsel og livskvalitet. Samtidig viser sundhedsprofilen også, at der et stort ønske om at ændre egen sundhedsadfærd.

Projekt "SAMMEN OM SUNDHED" bygger på idéen om at integrere forebyggelse og sundhedsfremme, der hvor borgeren lever sit hverdagsliv med afsæt i det, man som borger oplever giver mening. Vi forestiller os, det skal ske ved, at vi involverer og skaber et partnerskab mellem lokale frivillige, aktører, ildsjæle, offentlige institutioner samt borgere og herigennem løfte sundhed i fællesskab.

Sagt med andre ord er meningen med projektet:

  • At medvirke til en fælles positiv opfattelse af sundhed.
  • At have fokus på en stærk borgerinvolvering allerede i starten af indsatsen, således borgerens perspektiv på sundhed samt ønsker og forslag til sundhedsløsninger i lokalsamfundet, bliver grundpiller i projektet.
  • At involvere de forskellige arenaer i lokalsamfundet, eksempelvis dagtilbud, ældrecenter, idrætsforening, brugsforening, hvor borgerne færdes i hverdagen.
  • At samarbejde om at udvikle, implementere og evaluere sundhedsfremme interventioner, der er meningsfulde og relevante for borgerne i lokalsamfundet.
  • At afprøve om vi med denne metode kan opnå en gavnlig sundhedseffekt.

 

Projektbeskrivelse

Her kan du downloade projektbeskrivelsen for "SAMMEN OM SUNDHED"

Projektbeskrivelse

Pixi-udgave af projektbeskrivelsen

Her kan du downloade en pixi-udgave af projektbeskrivelsen for "SAMMEN OM SUNDHED"

Pixi-udgave

Publiceret 06-09-2018