Skive Sundhedscenter har i 2016 behandlet 20 borgere, der har fået foretaget en ben-amputation. I ar-bejdet med amputationsborgerne har fysioterapeuterne erfaret, at genoptræningen besværliggøres og er et frustrerende forløb for borgerne. Fagligt vurderes det, at forløb kan forbedres, hvis borgernes fysi-ske niveau og formåen bevares og/eller forbedres i perioden inden en evt. amputation.

Projektet er baseret på følgende erfaringer:

  • Borgere, der er blevet amputeret hurtigt, responderer hurtigere på den fysiske genoptræning end de borgere, der har været immobile i flere måneder op til amputationen.
  • Borgerne er generelt immobile med nedsat muskelfunktion. De er forkortet i muskulaturen på kroppens forside, grundet siddende stilling over længere tid. Mange borgere kan fx ikke komme om på maven at ligge pga. stramme strukturer.
  • Der bruges generelt ekstra træningstid på at ændre kropsholdning. Ofte er kropsholdningen i en siddende facon. Borgerne oplever lændesmerter, da deres stramme hoftefleksorer trækker læn-den i lordose.
  • Borgere har kontrakturer over knæ og hofte.
  • Borgerne oplever smerter og træthed i lænden, når de får protesen pga. manglende træning.
  • Flere har ikke styrke i det tilbageværende ben til at kunne ekstendere over knæ og hofte.
  • Størstedelen af målgruppen er ældre borgere med et i forvejen lavt fysisk funktionsniveau. Det er svært for dem at genvinde muskelstyrke, hvilket betyder, at gang med protese bliver ekstra svær, og de bliver vurderet ikke protese egnet.
  • Mange af borgerne oplever en voldsom omvæltning, efter de er amputeret med: massiv hjem-mehjælp, mange ændringer i hjemmet, manglende selvbestemmelse og social isolation.

Læs projektbeskrivelsen her.

Publiceret 21-12-2018