Projektet "Pusterummet - en sundhedspark i Skive" har til formål at skabe en grøn oase midt i byen. Parken vil give mangfoldige muligheder for anvendelse, fællesskaber, aktiviteter og oplevelser for forskellige brugere. 

Visionen for projektet er at favne tre centrale ønsker: 

  • At skabe en grøn opholdspark
  • At skabe en park der kan bruges i sundhedsfaglig øjemed
  • At skabe en park der henvender sig til en bred målgruppe

Naturen er indtænkt som et afgørende lag i parkens udvikling. Forskning viser, at natur med stor sanserigdom virker beroligende og helende for mennesker. Dermed er steder med denne karakter ofte dem som mennesker søger ved behov for ro og mental restitution. Samtidig skaber naturen rammer for et væld af oplevelser og muligheder for fysisk udfoldelse. Parken vil i fremtiden blive inddraget i aktiviteter og gøremål for de omkringliggende institutioner. 

Pusterummet udformes ud fra intentionen om, at parken skal opleves og bruges som et sammenhængende og sammenflettet landskab med et stærkt naturligt præg. Parken bliver et sted hvor forskellige overflader væver sig sammen i et levende landskab. Der skabes et naturligt kuperet terræn med træer, planter, vandløb, opholdsområder, smukke belægninger, kunst, en pavillon og specialdesignede opholdsmøbler. 

Anlægsperioden starter i juni 2019 og åbningen bliver i foråret 2020.  

Region Midt er bygherre for projektet. Projektet er udviklet af Møller & Gamborg landskabsarkitekter i samarbejde med Viborg Ingeniørerne. 

Parken bliver til med støtte fra Hospice Limfjord, Skive Kommune, Region Midtjylland, Spar Vest Fonden og Spar Midt Fonden. 

Publiceret 14-01-2020