Sundhedsloven §119

Emne

Forløb

Henvisningsform

KOL forløb fase 3

Hold og individuel

Hospital (korrespondance) + egen læge (kommunehenvisning)

Oplysning om lungefunktionskapacitet

Straks indsats KOL

Individuel

Kommunehenvisning

Regionale inklusionskriterier

Hjerte/kar forløb fase 3

Hold og individuel

Kommunehenvisning

Regionale inklusionskriterier

Ny med diabetes

Hold og individuel

Egen læge eller Hospitalet henviser via korrespondance.

Regionale inklusionskriterier

Type-2 diabetes i mere end 2 år

Hold og individuel

Egen læge eller Hospitalet henviser via korrespondance.

Regionale inklusionskriterier

Lænde/Ryg

Afklarende samtale og vejledning i egen træning.

Kommunehenvisning

Regionale inklusionskriterier

Osteoporose

Hold og individuel

Kommunehenvisning med oplyst Dexa-værdi og evt. andre diagnoser m.m.

Kræftrehabilitering

Hold og individuel

Egen læge (kommunehenvisning) eller Hospital (GOP/korrespondance) med relevante oplysninger om stadie og evt. andre diagnoser.

Bækkenbund

Individuel

Egen læge (kommunehenvisning). Hospital (korrespondance) med relevante oplysninger, herunder resultat af GU og udfyldt VVS - henvises i udredningsforløb eller præoperativt.

Bækkenbund

Åben Cafe-tilbud

Åbent tilbud - se dato på hjemmeside:

temaeftermiddag for kvinder

 

Seksuel sundhed

Individuelt forløb

Åbent tilbud

Stresshåndteringsforløb

Holdforløb

Egen læge (kommunehenvisning)

Spiseforstyrrelse

Individuelt forløb

Egen læge (kommunehenvisning)

Åbent tilbud

KRAM Sundhedslovens §119 (alle KR-tilbud indeholder tilbud om motion og alkohol vejledning)

Emne

Forløb

Kan henvises via kommune henvisning

Kost, Børn, Unge og Voksne

Kostvejledning/vægttab/vægtstop

Hold og individuel ved diætist eller sundhedskonsulent

Kommunehenvisning med relevante oplysninger om BMI m.m. Evt. diagnose.

Åbent tilbud

Ufrivilligt vægttab

Individuel

Korrespondance fra egen læge eller hospital med kort epikrise + BMI

Intro til livsstilshold

- til borgere med et BMI > 30

Hold (2 gange)

Åbent tilbud - se dato på hjemmesiden

Livsstilshold

- tilbud efter deltagelse i intro

Hold (6 gange)

Åbent tilbud - se holddato på hjemmeside

Ryge-/nikotinstop

Hold eller individuel

Åbent tilbud - se holddato på hjemmeside

Grønt lys - overspisning

Hold eller individuelt

Kommunehenvisning eller korrespondance med relevante oplysninger.

Genoptræning Sundhedsloven § 140

Tilbud/indsats

Forløb

Henvisningsform

Genoptræningsplan efter

hospitals ambulant/indlæggelse

Hold eller individuel

Kun hospital. Der sendes en GOP.

Genoptræning Serviceloven § 86

Emne

Forløb

Egen læge kan sende en korrespondance med relevante oplysninger

§86 stk. 1 genoptræning

Bevilliges efter individuel konkret vurdering i hjem eller træningscenter Møllegården.

Fortrinsvis ældre borgere som aktivt kan medvirke.

Genoptræning ved terapeut efter akut midlertidig sygdom der ikke kræver hospitalsindlæggelse.

§86 stk. 2 vedligeholdende træning

Hold eller gruppe på træningscenter

Fortrinsvis ældre borgere som aktivt kan medvirke og som IKKE kan benytte andre kommunale eller private motionstilbud. Forhindre funktionstab og/eller bevare funktionsniveau.

Hjerneskadekoordinator

Tilbud/indsats

Forløb

Egen læge kan sende en korrespondance med relevante oplysninger

Hjerneskadekoordinator

Individuel samtale.

Koordinering af indsats mellem sektorer eks. ved udskrivelse.

Pårørende samtale mm.

Korrespondance evt.

Åbent tilbud

Hjerne-Café

For pårørende og den hjerneskade ramte. Gruppe i Sundhedscenteret.

Korrespondance evt.

Åbent tilbud

Børn- og Unge-café

Gruppe og evt. individuel

Henvendelse til hjerneskadekoordinator

Netværkscafe for mænd og kvinder i erhvervsaktiv alder/høj erhvervs identitet

Gruppe forløb 1 x månedlig

Korrespondance via hjerneskadekoordinator

Forebyggende hjemmebesøg serviceloven § 79A. Borgere i risikogruppe fra 65 til 79 år + 80 årige og/eller enker/enkemænd

Tilbud/indsats

Forløb

Egen læge kan sende en korrespondance med relevante oplysninger.

Forebyggende, sundhedsfremmende besøg

Individuel x 1 min. årligt

Åbent tilbud. Der udsendes brev med tilbud til borgere i det år de fylder 75 år og hvert år fra 80 år.

Enker, enkemænd besøg. Borger kontaktes efter ca. 4 uger mhp. samtale om det fremadrettet alene liv.

Evt. korrespondance.

Besøg til borgere mellem 64 år og 79 år, som vurderes i fysisk eller mental sundhedsmæssig risikogruppe.

Individuel x min. 1 årligt

Evt. korrespondance med aftale med borgeren.

Sundhed og IT - velfærdsteknologiske hjælpemidler

Tilbud/indsats

Formål

Egen læge kan sende en korrespondance med relevante oplysninger

Udstilling åben efter aftale

Teknologiske og almindelige hjælpemidler borgeren selv kan afprøve og med henvisning til hvor de kan købes.

Åbent tilbud.

Evt. korrespondance med relevante oplysninger og/eller ved behov for vejledning.

Sidst opdateret

25.09.2023

Ansvarlig redaktør